Intervisie

In onze steeds complexere kennismaatschappij is een goede intervisie onontbeerlijk. Bij intervisie komen vakgenoten samen om te reflecteren op hun werk en casus te bespreken. Dit met het doel om het eigen functioneren te toetsen en verbeteren. Vooral mensen met beroepen met autonoom werk zien vaak veel toegevoegde waarde in intervisie. Artsen, coaches, verpleegkundig specialisten zijn daar voorbeelden van. Estana begeleidt dit proces, zodat de deelnemers een maximale focus kunnen hebben op het eigen leerproces. Onze bijdrage:

- structuur bieden;

- optimaliseren voorwaarden leerproces;

- bewaken groepsproces, zodat een veilige omgeving gewaarborgd is,

Bij de begeleiding van intervisiegroepen gebruiken wij de incidentmethode. Deze structuur helpt bij het bereiken van een optimaal resultaat van het ervaringsleren. Meestal kunnen intervisiegroepen na 2 of 3 begeleide sessies zelf verder aan de slag.

Tarieven: 200 Euro per groep voor een sessie van 2 uur. Maximale omvang van de groep is acht.

Neem contact op voor meer informatie.